FANDOM


Emergency Medical Services - jednostka działająca pod jurysdykcją Los Santos Fire Department. Do jej zadań należy udzielenie pomocy poszkodowanemu, stabilizacja jego stanu oraz transport do szpitala, gdzie następuje przekazanie rannej osoby w ręce County General Hospital. Do zadań jednostki należy również zabezpieczanie wszelkiego rodzaju imprez i działań innych frakcji.