FANDOM


Emergency Medical Services - jednostka działająca pod jurysdykcją Los Santos Fire Department. Do jej zadań należy udzielenie pomocy poszkodowanemu, stabilizacja jego stanu oraz transport do szpitala, gdzie następuje przekazanie rannej osoby w ręce County General Hospital. Do zadań jednostki należy również zabezpieczanie wszelkiego rodzaju imprez i działań innych frakcji.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.